Afscheidswoord, uitvaartbijeenkomst voor Gert Hekma, Uilenburgersjoel, Amsterdam, 26 april 2022, 11.00 uur

Robby Davidson, huisgenoot, student en collega van Gert.


Lieve Gert,


Wat zijn wij je dankbaar!


Wij die van je geleerd hebben, die bij je gestudeerd hebben, die door jou zijn geïnspireerd, die door jou aan het denken zijn gezet en die door jou zijn uitgedaagd en geconfronteerd - vaak met onze éigen opvattingen over seksualiteit.


Wij die een bondgenoot en geestverwant in je hebben gevonden, die met je bevriend zijn geraakt, die met je woonden, en die onderdeel van jouw familie zijn geworden.


Wij zijn je dankbaar voor de kennis die je hebt opgebouwd en doorgegeven. Voor al die boeken die je las en die je graag uitleende. Voor al dat jij hebt geleerd en al dat je hebt overgedragen, aangescherpt en aangemoedigd in anderen. Voor de kennis die je hebt opgeschreven in boeken en tijdschriften, je zeer indrukwekkende lijst van publicaties, en je mooie website waar al jouw geschreven werk inmiddels op één plek is te vinden. Voor de congressen die je hebt georganiseerd. Voor de stichtingen en internationale netwerken die je hebt opgebouwd en waar je aan hebt bijgedragen. Voor je toegankelijkheid en de tijd die je nam om mensen te begeleiden. Voor de onderzoeksdwang en de zucht naar het vergaren van nog meer kennis over seksualiteit die je in anderen hebt aangewakkerd en ontketend.


Wij zijn je dankbaar voor de vernieuwende ideeën en idealen die je vanuit de kracht van al jouw kennis bedacht. Niet afbakenen maar grenzen verleggen. Niet alleen praten over seks maar het doen - op zoveel mogelijke wijzen en plekken en ervan genieten. Niet definiëren maar nieuwsgierigheid omarmen. Niet denken in termen van seksuele identiteiten en de alfabetsoep maar fetisjisme en perversie opzoeken, ontplooien, en beoefenen.


En wij zijn je dankbaar voor de moed die te toonde. Jij was niet van de compromissen. Jij stond voor je ideeën en idealen - weliswaar ideeën en idealen waar de meeste mensen nog niet aan toe waren - of zijn. Je eiste de ruimte op om je bevindingen en meningen breed te delen. En dat deed je - met je studenten, op bijeenkomsten, en in allerlei verschillende media. Je lef, vrijzinnigheid, en vrijmoedigheid werden je lang niet altijd in dank afgenomen - door zowel de Nederlandse samenleving als de homo-/lesbo-/lhbti-beweging. Jij durfde toch en je deed het - ondanks de kosten die soms daarmee gepaard gingen.


Jij voelde je niet altijd erkend. Je was niet altijd erkend. Maar wij hebben je gezien, gelezen, gehoord, en heel erg gewaardeerd.


Lieve Gert, wij zullen jou enorm missen, maar wij nemen veel van jou met ons mee. Wij nemen de kennis die je hebt achtergelaten en overgedragen mee. Wij nemen jouw inzet met ons mee - die ons heeft aangestoken, geraakt, en veranderd. En wij nemen - in ieder geval een deel van - je moed mee. Bedankt, lieve Gert.

(placeholder)